O Firmie
Oferta
Produkty
Sklep Internetowy
Kontakt
Serwis
Montaż
Doradztwo techniczne
Serwis
  • gwarancyjny –  wszystkie zamontowane przez nas urządzenia posiadają gwarancje określoną przez producenta od 12-60 miesięcy, a jako firma wykonawcza na wszystkie wykonywane przez nas instalacje zapewniamy gwarancję od 2-5 lat, w zależności od warunków zawartej umowy serwisowej.
  • pogwarancyjny:
    • okresowe przeglądy w zakres, których wchodzi m.in.: czyszczenie i dezynfekcja filtrów oraz wymienników, sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, sprawdzenie szczelności połączeń instalacji chłodniczej, sprawdzanie drożności odpływu skroplin, kontrola ustawień parametrów pracy na sterowniku i inne niezbędne usługi pielęgnacyjne;
    • naprawy pogwarancyjne urządzeń zamontowanych przez naszą firmę, oraz przez firmy obce.
O Firmie
Oferta
Produkty
Sklep Internetowy
Kontakt